CISKO - Centrum individuálních sportů kraje Olomouckého


CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ KRAJE OLOMOUCKÉHO

Olomoucký kraj - logo
Olomoucký kraj finančně přispívá na činnost Centra individuálních sportů kraje Olomouckého

ČUS - logo
Olomoucká krajská organizace ČUS

Město Olomouc - logo
Město Olomouc

Aktuality

OZNÁMENÍ PŘEDSTAVENSTVA CISKO, z.s.:

Upozorňujeme zařazené sportovce do CISKO v roce 2017 (viz seznam níže), pokud nedodali ke své žádosti o zařazení do CISKO v roce 2017 aktuální potvrzení o lékařské prohlídce z roku 2017, nebude jim zaslána Smlouva o sportovní přípravě v CISKO v roce 2017 a nebudou tak moci čerpat přidělené finanční prostředky. Konečný termín pro dodání aktuálního potvrzení o lékařské prohlídce v roce 2017 pro tyto sportovce, kteří tak doposud neučinili, je 30. 6. 2017. Po tomto termínu bude sportovec bez nedodané aktuální lékařské prohlídky z roku 2017 vyřazen z CISKO pro rok 2017.


Dopis sportovcům předsedy představenstva CISKO, z.s. pro rok 2017:

Mladí sportovní přátelé!

Centrum individuálních sportů kraje Olomouc, jehož iniciátorem a realizátorem je Olomoucká krajská organizace ČUS za významné finanční podpory Olomouckého kraje, má za sebou již desátý rok činnosti. Za tuto dobu již podpořilo přes tisícovku mladých talentovaných sportovců částkou přesahující 10 milionů korun.

Důkazem toho, že se jedná o smysluplný projekt je skutečnost, že program CISKO, z.s. má i nadále podporu nově zvoleného vedení Olomouckého kraje. Vzhledem k novelizaci zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se poněkud komplikuje cesta financí z Olomouckého kraje na příjemce dotace CISKO z.s., ale vás, sportovců, se tyto změny a problémy přímo nedotknou. Můžete tedy již nyní plánovat sezónu 2017 s vědomím, že část prostředků na svoji sportovní přípravu budete moci hradit z projektu CISKO, z.s.. Je možno počítat s tím, že finanční prostředky budou k dispozici ke konci 2. čtvrtletí roku 2017. Proplacení nákladů je možné za celý rok 2017, tedy za období od 1.1.2017 do 15.11.2017. Konečný termín čerpání bude upřesněn ve smlouvě s každým zařazeným sportovcem.

Na webové stránce www.cisko.cz je umístěn dotazník, jehož úplné a pečlivé vyplnění je podmínkou pro vaše zařazení do programu CISKO, z.s. pro rok 2017 a bude sloužit jako podklad pro vypracování smlouvy na rok 2017. Noví zájemci o členství v CISKO z.s. zde rovněž najdou přihlášku k zařazení nového člena.

Přihlášky lze podávat od 20.3. 2017 do 30. 4. 2017 k rukám organizačního pracovníka CISKO, z.s. p. Ivo Kuby, Na Střelnici 41, Olomouc 779 00 (kancelář Olomoucké krajské organizace ČUS – SCS).

Pro letošní rok 2017 platí pravidla pro přijímání a zařazování mladých sportovců do programu dle znění Podmínek pro zařazování sportovců, uvedených v Dokumentech CISKO, z.s. na webových stránkách. Podmínky čerpání vašich finančních příspěvků se nemění a jsou nastaveny tak, abychom podpořili především zlepšení a zkvalitnění tréninkového procesu (kempy a soustředění, přípravné soutěže), regeneraci, zdravotní péči, povolenou podpůrnou výživu, výrazně jsou omezeny a limitovány náklady na nákup oblečení a materiálu.

Přejeme vám ve vaší sportovní činnosti v roce 2017 hodně úspěchů, zdraví a pohody. Věříme, že budeme moci konstatovat, že projekt, jehož jsme iniciátory a realizátory, vám přispívá ke zlepšení podmínek pro přípravu, že se pozitivně projeví na vašem sportovním růstu a přinese našemu regionu další výrazné sportovní úspěchy.

V Olomouci dne 15. března 2017

Za představenstvo CISKO z.s.
Jaroslav Novák v.r.
předseda představenstva

Dopis sportovcům předsedy představenstva CISKO, z.s. pro rok 2017
(dokument PDF)


10. října 2007

Předseda představenstva CISKO, z.s. p. Jaroslav Novák podepisuje na Krajském úřadě Olomouckého kraje Smlouvu o poskytnutí příspěvku pro CISKO, z.s.

Úspěchy sportovců

Box

Fotoaktuality

Předání smluv – podpora sportu Olomouckého kraje 2015

Nejlepší sportovci kraje za rok 2014

O nás

Vážení sportovní přátelé!

Ve čtvrtek dne 13. září 2007 schválila Rada Olomouckého kraje smlouvu o financování připravovaného Centra individuálních sportů kraje Olomouckého pro rok 2007. Podařilo se nám tak završit přípravný proces na podporu mladých sportovců individuálních sportů v Olomouckém kraji. Již před časem jsme předběžně zjišťovali možné uchazeče o zařazení do tohoto systému a nyní se znovu na Vás obracíme s požadavkem na předložení přihlášek konkrétních mladých sportovců k jejich případnému zařazení do CISKO z.s. pro první fázi činnosti tohoto centra.

Od 20. září 2007 je v provozu internetová stránka CISKA (www.cisko.cz), na které jsou k dispozici základní materiály, potřebné pro podání přihlášky. Žádáme Vás, abyste tyto materiály důkladně prostudovali a řádně a úplně vyplněné vč. podpisů doručili na Olomouckou krajskou organizaci ČSTV (sekretář p. Ivo Kuba) v termínu do 1. října 2007. Představenstvo CISKO z.s. pak provede neprodleně výběr sportovců, se kterými budou sepsány "Smlouvy o sportovní přípravě", které mj. obsahují i možnosti a podmínky čerpání přidělených finančních prostředků sportovce.

Očekáváme od Vás aktivní spolupráci při rozběhu této mimořádné aktivity a věříme, že se nám podaří zajistit pro nadějné a talentované sportovce našeho kraje i do budoucna finanční prostředky pro kvalitní sportovní přípravu.

V Olomouci dne 17. září 2007
Za představenstvo CISKO z.s.
Jaroslav Novák, předseda představenstva

Identifikace CISKO, z.s. ve Spolkovém rejstříku zde:

Zápisy z valných hromad

Seznam sportovců zařazených do programu CISKO

Seznam zařazených sportovců CISKO, z.s. pro rok 2017

ARCHIV:

Seznam zařazených sportovců CISKO, z.s. pro rok 2016

Seznam zařazených sportovců CISKO, z.s. pro rok 2015

Seznam zařazených sportovců CISKO, z.s. pro rok 2014

Seznam zařazených sportovců CISKO, z.s. pro rok 2013

Seznam zařazených sportovců CISKO, z.s. pro rok 2012

Seznam zařazených sportovců CISKO, z.s. pro rok 2011

Seznam zařazených sportovců CISKO, z.s. pro rok 2010

Seznam zařazených sportovců CISKO, z.s. pro rok 2009

Seznam zařazených sportovců CISKO, z.s. pro rok 2008

Dokumenty

Pokyny

Formuláře

Kontakty

Představenstvo CISKO, z.s. Jaroslav Novák, předseda představenstva
Mgr. Radovan Rašťák, člen představenstva
Mgr. Jan Švec, člen představenstva, odbor školství, sportu a kultury Olomouckého kraje
Mgr. Miroslav Hrabal, člen představenstva
Ivo Kuba, člen představenstva

Kontrolní komise CISKO, z.s. Josef Odstrčilík, předseda
Vladimír Šimíček, člen
Jan Trávníček, člen

Organizační pracovník CISKO, z.s. Ivo Kuba


Adresa:
CISKO, z.s.
Na střelnici 1337/41
779 00  Olomouc
Telefon:
585 204 450
E-mail:
cisko@cisko.cz

Kde nás najdete

Partneři

Olomoucký kraj - logo

Olomoucký kraj finančně přispívá na činnost Centra individuálních sportů kraje Olomouckého

ČUS - logo

Olomoucká krajská organizace ČUS

Město Olomouc - logo

Město Olomouc